Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to NIKAD HEROIN
gototopgototop
Nema online članova
feed image
feed image
feed image
SUBOTEX (SUBOXON)
sreda, 21 januar 2009 17:39

Farmakologija

SASTAV

jedna sublingvalna tableta sadrzi količinu buprenorfin hidroklorida ekvivalentnu 0,4 mg, 2 mg, odnosno 8 mg buprenorfin baze

TERAPIJSKE INDIKACIJE
terapija održavanja u lečenju zavisnosti o opijatima i to u okviru medicinskog, socijalnog i psihološkog lečenja

KONTRAINDIKACIJE
-preosetljivost na buprenorfin ili bilo koji drugi sastojak tablete
-deca mlada od 16 godina
-teška respiratorna ili hepatička insuficijencija
-akutni alkoholizam
-dojenje

MERE OPREZA
Sublingvalne tablete Subotex preporučuju se isključivo za lečenje zavisnosti o opijatima

Respiratorna depresija: zabeleženi su neki smrtni slučajevi zbog respiratorne depresije, pogotovo kada se buprenorfin koristio u kombinaciji sa benzodiazepinima ili kada se nije koristio u skladu s uputima

Hepatitis, jetrene promene: hepatička nekroza i hepatitis sa žuticom koji su uglavnom povoljno rešeni, zabeleženi su tokom upotrabe buprenorfina. Uzročnost nije jasno utvrđena.

Lek može uzrokovati opioidne simptome apstinencije ako se daje zavisnom bolesniku u roku kraćem od 4 sata nakon poslednjeg uzimanja droge

Lek može uzrokovati pospanost koju mogu pojačati drugi agensi s centralnim učinkom (alkohol, trankvilizatori, sedativi, hipnotici)

Lek može prouzrokovati ortostatsku hipertenziju

Istraživanja na životinjama, kao i kliničko iskustvo, pokazala su da buprenorfin može dovesti do lakše zavisnosti

Pažnja kod bolesnika s astmom ili respiratornom insuficijencijom, s renalnom insuficijencijom (20 % primenjene doze eliminiše se putem bubrega), hepatičkom insuficijencijom

INTERAKCIJE S DRUGIM LEKOVIMA
Subotex  se ne sme uzimati s alkoholnim pićima ili lekovima koji sadrže alkohol

-benzodiazepini: ova kombinacija moze pojačati respiratornu depresiju sa rizikom od smrti
-drugi depresori CNS-a, drugi opioidni derivati, neki antidepresivi, sedativni agonisti H1 receptora, barbiturati, anksiolitici, neuroleptici, klonidin i njemu slični prieparati: ova kombinacija povećava depresiju CNS-a i može rukovanje mašinama ili vožnju učiniti pogibeljnima
-inhibitori monoaminooksidaze: moguće pojačavanje učinka opioida

Do sada nije bilo primetnih interakcija s kokainom

Budući da se ovaj lek metaboliše pomoću CYP3A4 očekuje se da gestodeni, troleandomicin, ketokonazoli, norfluoksetine, ritonavir, indinavir i sankvinavir inhibiraju njegov metabolizam dok induktori ovog enzima mogu smanjiti nivo leka

PRIMENA TOKOM TRUDNOĆE I DOJENJA
nema dovoljnio podataka,ali ne preporučuje se zbog  verovatne apstinencijalne krize novorodenceta

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE
Isključivo po preporuci lekara, primenjuje se sublingvalno, lekar mora upozoriti bolesnika da je jedino sublingvalno uzimanje ovog leka delotvorno i sigurno

PREDOZIRANJE
opšte potporne mere plus pomno praćenje respiratornog i srčanog statusa

NUSPOJAVE
opstipacija
glavobolja
nesanica
astenija
pospanost
mučnina i povraćanje
nesvestica i vrtoglavica
ortostatska hipotenzija
glavobolja

 Terapija Suboxonom se u Srbiji sprovodi u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti. 

http://www.spec-clinic.org/programs/soboxone.php?lang=sr

 

 

Izvor:
www.uho.hr