Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to NIKAD HEROIN
gototopgototop
Nema online članova
feed image
feed image
feed image
Rezultati istraživanja
nedelja, 18 januar 2009 16:47

Alarmantni rezultati istraživanja među srednjoškolcima u Valjevu ukazuju da je prosečna starosna dob u kom mladi prvi put probaju marihuanu nepunih 15 godina, a heroin 16 godina.

U saradnji sa Psihijatrijskom službom, ZC Valjevo, Omladinskim centrom i svim valjevskim srednjim školama u periodu od 1. do 14. novembra 2007. godine sprovedeno je istraživanje na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među srednjoškoskom omladinom u Valjevu. Anketirano je približno 15% od ukupnog broja populacije učenika srednjih škola, a rezultate možete pogledati klikom na detaljnije.

Broj ispitanika 558, broj vazećih anketa 651, broj nevazećih 17

 1) Procenat ispitanika koji su probali marihuanu:

 Ukupan rezultat- 12,3% (nije probalo 87,7%)

 Prosečan uzrast u kom su prvi put probali marihuanu:  14.8 godina

2) Razlog zbog kog su probali marihuanu:

1. radoznalost -74 %

2. iz dosade - 12 %

3. uticaj društva - 9 %

4. nagovor prijatelja, devojke, dečka- 5 %

 
3) Koliko često koriste marihuanu:

1. vrlo retko - 75 %

2. samo vikendom -14 %

3. jednom mesečno -8 %

4. više puta nedeljno- 2 %

5. više puta dnevno – 1 %

24,7 % ispitanika koji su probali marihuanu nije odgovorilo na ovo pitanje

 
4) 83 % ispitanika misli da je marihuana štetna, a razlozi koje navode su:

...jer se od nje umire, ...jer loše utice na organizam, ...jer šteti nekim organima, ...jer stvara zavisnost, ... jer se sa nje prelazi na druge droge, ...jer se od nje poludi, itd.

 17% ispitanika misli da marihuana nije štetna, a razlozi koje navode su:

...jer se u nekim slučajevima koristi u medicinske svrhe, ...jer je laka droga, ... jer je kao obična cigara samo opušta, ...jer ne stvara zavisnost.

 5) Upoređivanjem štetnosti marihuane sa štetnošću alkohola i duvana...

44 % ispitanika misli da je marihuana više štetna od alkohola i duvana

38 % ispitanika misli da je marihuana podjednako štetna kao alkohol i duvan

 6 % ispitanika misli da marihuana manje štetna od alkohola i duvana

12 % ispitanika nije dalo odgovor na ovo pitanje

 
6)    87% ispitanika je navelo da je probalo alkoholno piće, a prosečan uzrast u kom su probali je 11 godina.

 
7)Procenat ispitanika koji su probali heroin:

Ukupan rezultat- 2% (nije probalo 98%)

Prosečan uzrast u kom su prvi put probali heroin:  16 godina


8)  Razlog zbog kog su probali heroin:

1. radoznalost -58 %

2. iz dosade - 33 %

3. uticaj društva – 8 %

4. nagovor prijatelja, devojke, dečka- 1 %


9)  Na pitanje -koje ste, osim gore pomenutih, psihoaktivne supstance još probali:

1. 6% je probalo ekstazi

2. 3% je probalo spid

3. 1,2% je probalo kokain

4. 0,8 % je probalo LSD


10)  Na pitanje da li ljudi koji heroin uzimaju isključivo šmrkanjem mogu da postanu zavisni ...

1. 57 % ispitanika odgovara sa DA, što je i tačan odgovor

2.  4 % ispitanika odgovara sa NE

3, 37 % ispitanika ne zna odgovor


11) Okruženje ispitanika:

1. 31 % ispitanika lično poznaje izmedju 1 i 5 ljudi koji koriste PSA

2. 15 % ispitanika lično poznaje preko 20 ljudi koji koriste PSA

3.. 9 % ispitanika lično poznaje između 5 do 10 ljudi koji koriste PSA

4. 5 % ispitanika lično poznaje izmedju 10 do 20 ljudi koji koriste PSA

12 % nije dalo odgovor na pitanje.

Samo 28 % ispitanika ne poznaje lično nikoga ko koristi PSA


12) Na pitanje – od koga ste dobili prve informacije o drogama ispitanici odgovaraju:

1. putem medija 32 %

2. od roditelja 29 %

3. od vršnjaka 14 %

4. iz filmova 9 %

5. od nastavnika 7 %

13) O opasnostima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci valjevskim srednjoškolcima roditelji pričaju:

1. često 46 %

2. ponekad 27 %

3. retko 17 %

4. nikad 10%

 
14) Informisanost ispitanika:

51 % ispitanika misli da zna dovoljno o drogama

49 % ispitanika misli da ne zna dovoljno o drogama


15) Prema proceni ispitanika zloupotreba droga među mladima u Valjevu je...

1. veliki problem- 36%

2.  problem- 32%

3.  problem u manjoj meri – 7 %

4.  nije problem- 2%

5.  ne zna odgovor na ovo pitanje -13%

 
16)
58 % ispitanika misli da je potrebno vise aktivnosti na polju prevencije narkomanije u školi u kojoj uče i u Valjevu uopšte.

9 % misli da ih ima dovoljno,
 a  33 % ne zna odgovor.