Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to NIKAD HEROIN
gototopgototop
Nema online članova
feed image
feed image
feed image
Šta je resocijalizacija?
ponedeljak, 12 januar 2009 16:23

Socijalizacija je proces normalnog prilagođavanja čoveka društvenoj sredini. U zavisnosti od stepena razvoja društva, ona ima specifične etičke, običajne, društveno ekonomske, kulturne, socijalne, pravne i druge karakteristike. Čovek aktivno učestvuje u formiranju normi i odnosa ali se i sam njima prilagođava.

Termin resocijalizacija potiče od latinske reči resotialisatio a ona je sastavljena od dve reči: re što znači ponovo i sotialisatio što znači podruštvljavanje. Resocijalizacija prema tome označava ponovno podruštvljavanje čoveka.

Bolest ili povrede privremeno ili trajno menjaju čovekov integritet u fizičkom, funkcionalnom i psihičkom smislu. Izmedju zavisnika i sredine dolazi do uspostavljanja posebnih odnosa. Zbog lečenja i rehabilitacije lice se izdvaja iz porodice i sredine u kojoj je živelo i radilo i u kojoj su postojali međusobni odnosi. Kada zbog težine bolesti i povrede nema potpunog oporavka dolazi do invalidnosti različitog stepena i to uslovljava poremećaj izgradjenih odnosa. U rehabilitacionom procesu, pored mera socijalne i profesionalne rehabilitacije, podrazumevaju se i druge socioterapijske metode i postupci radi ponovnog prilagođavanja i uspostavljanja novih odnosa izmedju lečene osobe i sredine u koju se vraća. Te mere se nazivaju procesom resocijalizacije

Izvor:

http://www.gcsu.co.rs