Harm reduction pristup

“Harm reduction se odnosi na mere kojima je cilj smanjivanje štete povezane s upotrebom droga, a koje ne zahtevaju nužno smanjenje konzumacije.” Alex Wodak, 1994, Australija Harm reduction pristup (pristup smanjivanja štete) zalaže se za realnu procenu...