Alarmantni rezultati istraživanja među srednjoškolcima u Valjevu ukazuju da je prosečna starosna dob u kom mladi prvi put probaju marihuanu nepunih 15 godina, a heroin 16 godina.

U saradnji sa Psihijatrijskom službom, ZC Valjevo, Omladinskim centrom i svim valjevskim srednjim školama u periodu od 1. do 14. novembra 2007. godine sprovedeno je istraživanje na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među srednjoškoskom omladinom u Valjevu. Anketirano je približno 15% od ukupnog broja populacije učenika srednjih škola, a rezultate možete pogledati klikom na detaljnije.

Broj ispitanika 558, broj vazećih anketa 651, broj nevazećih 17

1) Procenat ispitanika koji su probali marihuanu:

 1. Ukupan rezultat- 12,3% (nije probalo 87,7%)
 2. Prosečan uzrast u kom su prvi put probali marihuanu: 14.8 godina

2) Razlog zbog kog su probali marihuanu:

 1.  radoznalost -74 %
 2.  iz dosade – 12 %
 3.  uticaj društva – 9 %
 4. nagovor prijatelja, devojke, dečka- 5 %

3) Koliko često koriste marihuanu:

 1. vrlo retko – 75 %
 2. samo vikendom -14 %
 3. jednom mesečno -8 %
 4. više puta nedeljno- 2 %
 5. više puta dnevno – 1 %

24,7 % ispitanika koji su probali marihuanu nije odgovorilo na ovo pitanje

4) 83 % ispitanika misli da je marihuana štetna, a razlozi koje navode su:

…jer se od nje umire, …jer loše utice na organizam, …jer šteti nekim organima, …jer stvara zavisnost, … jer se sa nje prelazi na druge droge, …jer se od nje poludi, itd.

17% ispitanika misli da marihuana nije štetna, a razlozi koje navode su:

…jer se u nekim slučajevima koristi u medicinske svrhe, …jer je laka droga, … jer je kao obična cigara samo opušta, …jer ne stvara zavisnost.

5) Upoređivanjem štetnosti marihuane sa štetnošću alkohola i duvana…

 • 44 % ispitanika misli da je marihuana više štetna od alkohola i duvana
 • 38 % ispitanika misli da je marihuana podjednako štetna kao alkohol i duvan
 • 6 % ispitanika misli da marihuana manje štetna od alkohola i duvana
 • 12 % ispitanika nije dalo odgovor na ovo pitanje

6) 87% ispitanika je navelo da je probalo alkoholno piće, a prosečan uzrast u kom su probali je 11 godina.

7)Procenat ispitanika koji su probali heroin:

 • Ukupan rezultat- 2% (nije probalo 98%)
 • Prosečan uzrast u kom su prvi put probali heroin: 16 godina

8) Razlog zbog kog su probali heroin:

 1. radoznalost -58 %
 2. iz dosade – 33 %
 3. uticaj društva – 8 %
 4. nagovor prijatelja, devojke, dečka- 1 %

9) Na pitanje -koje ste, osim gore pomenutih, psihoaktivne supstance još probali:

 1. 6% je probalo ekstazi
 2. 3% je probalo spid
 3. 1,2% je probalo kokain
 4. 0,8 % je probalo LSD

10) Na pitanje da li ljudi koji heroin uzimaju isključivo šmrkanjem mogu da postanu zavisni …

 1. 57 % ispitanika odgovara sa DA, što je i tačan odgovor
 2. 4 % ispitanika odgovara sa NE
 3. 37 % ispitanika ne zna odgovor

11) Okruženje ispitanika:

 1. 31 % ispitanika lično poznaje izmedju 1 i 5 ljudi koji koriste PSA
 2. 15 % ispitanika lično poznaje preko 20 ljudi koji koriste PSA
 3. 9 % ispitanika lično poznaje između 5 do 10 ljudi koji koriste PSA
 4. 5 % ispitanika lično poznaje izmedju 10 do 20 ljudi koji koriste PSA

12 % nije dalo odgovor na pitanje.

Samo 28 % ispitanika ne poznaje lično nikoga ko koristi PSA

12) Na pitanje – od koga ste dobili prve informacije o drogama ispitanici odgovaraju:

 1. putem medija 32 %
 2. od roditelja 29 %
 3. od vršnjaka 14 %
 4. iz filmova 9 %
 5. od nastavnika 7 %

13) O opasnostima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci valjevskim srednjoškolcima roditelji pričaju:

 • često 46 %
 • ponekad 27 %
 • retko 17 %
 • nikad 10%

14) Informisanost ispitanika:

 • 51 % ispitanika misli da zna dovoljno o drogama
 • 49 % ispitanika misli da ne zna dovoljno o drogama

15) Prema proceni ispitanika zloupotreba droga među mladima u Valjevu je…

 1. veliki problem- 36%
 2. problem- 32%
 3. problem u manjoj meri – 7 %
 4. nije problem- 2%
 5. ne zna odgovor na ovo pitanje -13%

16)

 • 58 % ispitanika misli da je potrebno vise aktivnosti na polju prevencije narkomanije u školi u kojoj uče i u Valjevu uopšte.
 • 9 % misli da ih ima dovoljno,
 • 33 % ne zna odgovor