SASTAV SUBOTEXA

Jedna sublingvalna tableta sadrzi količinu buprenorfin hidroklorida ekvivalentnu 0,4 mg, 2 mg, odnosno 8 mg buprenorfin baze

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Terapija održavanja u lečenju zavisnosti o opijatima i to u okviru medicinskog, socijalnog i psihološkog lečenja

KONTRAINDIKACIJE KOD UZIMANJA SUBOTEXA

  • preosetljivost na buprenorfin ili bilo koji drugi sastojak tablete
  • deca mlada od 16 godina
  • teška respiratorna ili hepatička insuficijencija
  • akutni alkoholizam
  • dojenje

MERE OPREZA

Sublingvalne tablete Subotex preporučuju se isključivo za lečenje zavisnosti o opijatima

Respiratorna depresija: zabeleženi su neki smrtni slučajevi zbog respiratorne depresije, pogotovo kada se buprenorfin koristio u kombinaciji sa benzodiazepinima ili kada se nije koristio u skladu s uputima

Hepatitis, jetrene promene: hepatička nekroza i hepatitis sa žuticom koji su uglavnom povoljno rešeni, zabeleženi su tokom upotrebe buprenorfina. Uzročnost nije jasno utvrđena.

Lek može uzrokovati opioidne simptome apstinencije ako se daje zavisnom bolesniku u roku kraćem od 4 sata nakon poslednjeg uzimanja droge

Lek može uzrokovati pospanost koju mogu pojačati drugi agensi s centralnim učinkom (alkohol, trankvilizatori, sedativi, hipnotici)

Lek može prouzrokovati ortostatsku hipertenziju

Istraživanja na životinjama, kao i kliničko iskustvo, pokazala su da buprenorfin može dovesti do lakše zavisnosti

Pažnja kod bolesnika s astmom ili respiratornom insuficijencijom, s renalnom insuficijencijom (20 % primenjene doze eliminiše se putem bubrega), hepatičkom insuficijencijom

INTERAKCIJE SUBOTEXA S DRUGIM LEKOVIMA

Subotex se ne sme uzimati s alkoholnim pićima ili lekovima koji sadrže alkohol

  • benzodiazepini: ova kombinacija moze pojačati respiratornu depresiju sa rizikom od smrti
  • drugi depresori CNS-a, drugi opioidni derivati, neki antidepresivi, sedativni agonisti H1 receptora, barbiturati, anksiolitici, neuroleptici, klonidin i njemu slični prieparati: ova kombinacija povećava depresiju CNS-a i može rukovanje mašinama ili vožnju učiniti pogibeljnima
  • inhibitori monoaminooksidaze: moguće pojačavanje učinka opioida

Do sada nije bilo primetnih interakcija s kokainom

Budući da se ovaj lek metaboliše pomoću CYP3A4 očekuje se da gestodeni, troleandomicin, ketokonazoli, norfluoksetine, ritonavir, indinavir i sankvinavir inhibiraju njegov metabolizam dok induktori ovog enzima mogu smanjiti nivo leka

PRIMENA SUBOTEXA TOKOM TRUDNOĆE I DOJENJA

Nema dovoljnio podataka,ali ne preporučuje se zbog verovatne apstinencijalne krize novorodenceta

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE SUBOTEXA

Isključivo po preporuci lekara, primenjuje se sublingvalno, lekar mora upozoriti bolesnika da je jedino sublingvalno uzimanje ovog leka delotvorno i sigurno

PREDOZIRANJE SUBOTEXOM

Opšte potporne mere plus pomno praćenje respiratornog i srčanog statusa

NUSPOJAVE KOD SUBOTEXA

Izvor:
www.uho.hr