Šta je Trodon?

Trodon, Tramadol, Sintradon – to su sve imena za tramadol hidro-hlorid, narkotički analgetik čija je zloupotreba vrlo raširena u Srbiji. Na ulici ga zovu još i „žuti“, „đonovi“, “kinezi”..,
Tramadol je snažan sintetski analgetik centralnog delovanja. Proizvodi se u obliku tableta-film, retarda, kapsule, kapi, supozitorije, injekcije. Deluje podjednako snažno bilo da se primeni oralno ili parenteralno.

Dejstvo trodona

Tramadol se dobro resorbuje posle oralne primene (oko 90%). Delovanje se ispoljava za 20 – 30 minuta, i traje 3 – 6 sati. Biološka raspoloživost posle oralne primene iznosi oko 65%. Dobro prolazi u tkiva i hematoencefalnu barijeru. Prolazi kroz placentu. Poluvreme eliminacije je oko 6 sati. Tramadol se skoro potpuno izlučuje putem urina a u malim količinama putem fecesa.

Indikacije

 • Srednji i jaki akutni i hronični bolovi različitog porekla kao što su bolovi posle trauma, operacija, kod neuralgija, tumora, infarkta miokarda.
 • Kao analgetik primenjuje se kod raznih vidova regionalne anestezije, laparoskopije i inhalacione anestezije.

Neželjena dejstva pri normalnoj upotrebi leka

 • Muka, vrtoglavica, a redje se javljaju zamor, konfuzija, pospanost, znojenje, povraćanje, glavobolja, suvoća usta, opstipacija (1-10%).
 • U retkim slučajevima (<1%) može da se jave palpitacija, tahikardija, posturalna hipotenzija ili kardiovaskularni kolaps i to naročito kod intravenske primene. Retko se javljaju osećaj nadutosti i svrab, crvenilo i urtikarija.
 • U veoma retkim slučajevima (<0,1%) javlja se motorna slabost, poremećaji apetita, zamagljen vid i otežano mokrenje. Psihička neželjena dejstva su veoma retka i variraju individualno, a ispoljavaju se u promeni raspoloženja, aktivnosti (obično supresija, retko povećana aktivnost) i promeni senzornog i kongnitivnog kapaciteta. Veoma retko se javljaju alergijske reakcije (anafilaktička reakcija, bronhospazam sa sviranjem i dispneom i angioneurotski edem. Takodje, veoma retko se javljaju epileptiformne konvulzije i to uglavnom posle visokih doza tramadola ili kod istovremenog tretmana lekovima koji snižavaju prag za izazivanje grčeva ili sami izazivaju grčeve. Povišenje krvnog pritiska i bradikardija su veoma retki.
 • U izolovanim slučajevima zabeleženo je povećanje vrednosti enzima jetre kod pacijenata koji su koristili tramadol.

Kontraindikacije kod upotrebe trodona

 • Preosetljivost na lek ili na neki od sastojaka leka
 • Akutno trovanje alkoholom, hipnoticima, opioidima i drugim psihotropnim lekovima.
 • Terapija MAO inhibitorima koja je u toku ili prekinuta pre manje od 14 dana.

Tada se može javiti agitacija, anksioznost, nervoza, nesanica, hiperkinezija, tremor i gastrointestinalni simptomi. Kod pacijenata sa anamnezom zloupotrebe lekova i zavisnosti tretman tramadolom treba da se sprovodi pod strogim medicinskim nadzorom i kratkotrajno.

Korišćenje trodona za vreme trudnoće i dojenja

U toku trudnoće tramadol ne treba koristiti, osim ako je indikovana analgezija sa opioidima i to samo u jednoj dozi tramadola. Tramadol prolazi kroz placentu. Dat pred i u toku porođaja ne utiče na kontraktilnost materice, a kod novorođenčeta može da izazove promenu brzine respiracije (nije klinički relevantno). U toku dojenja tramadol se ne preporučuje (0,1% doze date majci se izlučuje mlekom). Posle jednokratne doze tramadola obično nije potrebno prekidanje dojenja.

Uticaj trodona na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama

Dat u terapijskim dozama tramadol može da poremeti sposobnost upravljanja vozilom i mašinama. Ovo dejstvo na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama je naročito izraženo kada se tramadol primenjuje istovremeno sa drugim psihotropnim supstancama, a naročito sa alkoholom.

Inkopatibilnost kod uzimanja trodona

Trodon injekcije 50 i 100 mg su inkompatibilne (ne treba mešati ) sa injekcijama

 • diklofenaka
 • indometacina
 • fenilbutazona
 • diazepama
 • flunitrazepama
 • midazolama
 • gliceriltrinitrata (nitroglicerina)

Interakcije

-Tramadol ne sme da se kombinije sa MAO inhibitorima. Istovremena primena tramadola i depresora centralnog nervnog sistema (lekovi, alkohol) potencira dejstvo tramadola. Takodje istovremena ili prethodna primena karbamazepina može da oslabi i skrati analgetsko dejstvo karbamazepina. Ne preporučuje se istovremena primena tramadola sa mešovitim agonistima/antagonistima (buprenorfin, pentazocin, nalbufin) zato što se analgetsko dejstvo čistog agoniste smanjuje. Tramadol može da poveća potencijal za izazivanje grčeva SSRI lekova tricikličnih antidepresiva, antipsihotika. Lekovi koji inhibiraju CYP3A4, kao što su ketokonazol i eritromicin mogu da inhibiraju metabolizam tramadola i njegovog aktivnog O-demetilisanog metabolita, mada klinički značaj ove interakcije nije jasan.

Zloupotreba Trodona

Zloupotreba Trodona je vrlo prisutna u Srbiji. Iako je zakonom propisana prodaja Trodona isključivo na lekarski recept, u pojedinim privatnim apotekama se još uvek može kupiti bez istog, prodaje se na crnom tržištu, korisnici pronalaze načine da obezbede falš recepte, tako da je vrlo dostupan na tržištu.

Trodon, inače, nazivaju i ‘drogom istine’, pošto svojim dejstvom otvara osobi osećajnost, te stoga se čini narocito privlačan osobama introvetnog tipa. Osoba ima napade prividne iskrenosti i izliva potisnutih emocija prema okolini, do te mere da ponekad mora da ih verbalno ispolji i u potpuno nepriličnim situacijama..

Skoro obavezna kombinacija sa Trodonom je i marihuana, koja se uzima kako bi pojačala dejstvo ovog leka. Dovoljna je i mala količina kako bi zavisnik osetio dejstvo koje je dosta jače od uobičajenog analgetičkog dejstva Trodona. Ipak, upravo je marihuana „okidač“ koji može da dovede do epileptičnog napada usled zloupotrebe.

Tolerancija na Trodon se dugotrajnim uzimanjem povećava, ali je moguće da osoba bude zavisna i u periodu uzimanja manje količine supstance ( jedne – dve tablete dnevno). Tipični zavisnici od Trodona uzimaju i po 15 tableta dnevno, čak i više. Takođe, Trodon se vrlo često meša sa alkoholom ili drugim psihoaktivnim supstancama što je izuzetno opasno. Trodon izaziva psihičku krizu i fizičku koja je blaža nego kod heroinske krize. Psihičku krizu karakteriše jaka depresija, bezvoljnost. Osoba gubi lični integritet i stabilnost te postaje izrazito nesigurna u svakodnevnim situacijama, što moze dovesti do blažih napada paranoje. Svi ovi simptomi mogu se s vremena na vreme pojavljivati u periodu i do godinu dana nakon poslednje konzumacije., Fizičku krizu prate bolovi u kostima i mišićima. Kijavica i prehlada su vrlo često prisutni u periodu apstinencije. Potrebno je jako mnogo volje i snage u procesu lečenja i pozitivnog feed-back-a okoline da bi se osoba nanovo stabilizovala i pocela da funkcionise kao celina.

Predoziranje trodonom

Simptomi trovanja su slični onima kod opioida: mioza, povraćanje, kardiovaskularni kolaps, poremećaji svesti do kome, konvulzije, depresija disanja do zastoja disanja.
Terapija se sastoji u opštim merama, održavanju prohodnosti disajnih puteva, održavanju funkcije disanja i krvotoka, a kod peroralnog trovanja gastrolavaža kod pacijenata bez svesti odnosno povraćanje kod pacijenata sa očuvanom svesti. Vrlo česta pojava kod osoba koje zloupotrebljavaju Trodon su i epiletični napadi. Trodon izaziva i seratoninski sindrom.

Seratoninski sindrom je potencijalno smrtonosna reakcija centralnog nervnog sistema na određene psihoaktivne supstance (Ekstazi, LSD, Psilocibin, opoidi, neki antidepresivi itd). Nastaje prekomernim lučenjem seratonina u mozgu i ispoljava se kao:

 • Mentalna konfuzija
 • hipomanija
 • halucinacije
 • uznemirenost
 • glavobolja
 • koma
 • groznica
 • pojačano znojanje
 • hipertemija
 • hipertensija
 • tahikardija
 • mučnina
 • grčenje mišića
 • hiperefleksija
 • tremor

Rizik od seratoninskog sindroma povećava kombinovanje različitih psihoaktivnih supstanci.

Kod depresije disanja antidot je nalokson. Kao lek protiv konvulzija daje se diazepam intravenski, ali samo u uslovima uspostavljenog sistema za veštačku ventilaciju. Hemodijaliza i hemofiltracija nisu pogodne metode detoksikacije.

Kako prepoznati osobu koja zloupotrebljava Trodon

Simptomi uzimanja ovog leka su vrlo slični onima kod heroina:

 • osoba je obično vrlo dobro raspoložena i to stanje je praćeno izrazitom “bliskošću” sa okolinom.
 • Govorljivost i otvorenost prema ljudima i pojavama je redovan pratilac.
 • Karakteristično češanje usled svraba po celom telu je još jedna zajednička odlika za prepoznavanje osoba koje koriste Trodone ili heroin, ili čak obe supstance istovremeno.
 • Može biti prisutan i određeni stepen hiperaktivnosti u smislu interkacije sa ljudima, a najčešći znaci su nagla iskrenost, pričljivost, nalet emocija i volja za razne aktivnosti koje se obično ne upražnjavaju, kao što su višesatne šetnje (jer je u pitanju analgetik, pa zloupotreba dovodi do toga da se bol oseća slabije, kao i umor).
 • Sužene zenice, ali ne u tolikoj meri kao kod uzimanja heroina

Izvori:
www.zorkapharma.com
www.wikipedia.com
www.raskrsce.org.yu
www.vutra.org