Inhalantima se nazivaju hemijska isparenja koja se udišu i stvaraju psihoaktivne efekte, što znači da dovode do izmene svesti. Iako su mnogi ljudi izloženi isparljivim rastvaračima i drugim inhalantima, u kući ili na poslu, oni ih ne smatraju drogama, jer ta sredstva nisu proizvedena u tu svrhu.

Mladi ljudi često zloupotrebljavaju inhalante, delimično i zbog toga što su lako dostupni i jeftini. Roditelji bi trebali voditi računa da deca ne dolaze u dodir sa tim proizvodima.
Inhalanti se dele u sledeće kategorije:

1. Rastvarači

– industrijski ili kućni rastvarači ili proizvodi koji sadrže rastvarače, uključujući razređivač, benzin i lepak – rastvarači koji se koriste u kancelarijama i umetničke potrepštine, kao što su: korektor, boje, markeri, sredstva za čišćenje

2. Gasovi

– gasovi koji se koriste u kući ili komercijalni proizvodi, uključujući butan i propan gas, gasovi za rashlađivanje – kućni aerosoli u spreju, kao što su: boje u spreju, lakovi za kosu, dezodoransi i zaštitni sprejevi – medicinski anestetički gasovi kao što su: eter, hloroform, halothane i nitrous oxide (gas koji izaziva smejanje)

3. Nitrati

– alifatički nitrati, uključujući cyclohexyl nitrite, koji je dostupan svakome; amyl nitrite, koji je dostupan samo na recept; i butyl nitrite, koji spada u ilegalne supstance.

Kako se unose u organizam ?

Inhaliraju se direktno, sa tkanine, iz posude ili kese.

Efekti korišćenja

Skoro svi inhalanti izazivaju efekte slične anesteticima tj. usporavaju telesne i mentalne funkcije. Neki izazivaju dejstvo slično alkoholnom pijanstvu, a neki izazivaju halucinacije. Kada se, kroz nos ili usta, udahnu u pluća inhalanti izazivaju intoksikacijske efekte. Intoksikacija traje nekoliko minuta ili više sati ako se uzimanje ponavlja. Ispočetka, korisnici mogu osetiti laganu stimulaciju; nastavljajući inhaliranje mogu se osetiti slobodnije i slabije će se moći kontrolisati; na kraju korisnik može izgubiti svest.

Posledice uzimanja inhalanata

Udisanje visoko koncentrisanih količina hemikalija koje se nalaze u rastvaračima ili sprejevima može direktno uzrokovati prestanak rada srca i smrt. Visoke koncentracije inhalanata mogu uzrokovati smrt usljed gušenja, jer inhalanti dolaze u pluća, a potom u centralni nervni sistem što dovodi do prestanka disanja. Udisanje određenih rastvarača može izazvati sledeće pojave, koje su neizlečive:

– gubitak sluha
– tolueni (boje u spreju, lepkovi) i tricloroetyleni (sredstva za čišćenje, korektor)
– periferne neuropatije ili grčeve ekstremiteta – hexani (plin, benzin) i nitro oxidi (paste za čišćenje)
– oštećenja mozga ili CNS-a – tolueni (boje u spreju, lepkovi)
– oštećenja koštane srži – benzeni (benzin)

– oštećenja bubrega i jetre – supstance koje sadrže toluene i chlorinated hydrocarbons (korektor, sredstva za hemijsko čišćenje)
– nedostatak kiseonika u krvi – organski nitrati i methylene chloride (razređivač, aceton)

Smrt koju su izazvali inhalanti obično je uzrokovana veoma visokim koncentracijama isparenja. Namerno udisanje isparavanja iz plastične ili papirne kese veoma povećava opasnost od ugušenja. Čak i kad se koriste aerosoli ili isparljiva sredstva u skladu sa svojom namenom (npr. farbanje, čišćenje), najbolje je da se to radi u dobro provetrenim prostorijama ili napolju.

Amyl i butyl nirtati su povezani sa Kaposi sarkomom (KS), vrstom raka koji se najčešće javlja kod ljudi obolelih od AIDS-a. Studije o KS su pokazale da je mnogo ljudi koji imaju KS koristilo isparljive rastvarače. Još uvek se istražuje hipoteza da su nitrati faktor koji doprinosi razvoju KS kod ljudi zaraženih HIV virusom.

Koju vrstu zavisnosti izaziva ?
Izaziva psihičku zavisnost, a izaziva i toleranciju.

Kako izgleda neko koje udisao inhalante ?

Izgleda konfuzno, smeteno, kao pijan. Na odeći može imati fleke od supstance, a prisutan je i jak miris na supstancu ( kao da je u blizini nešto farbano ili lakirano )

Kako prepoznati osobu koja koristi inhalante?

Znakovi koji upućuju na sumnju da osoba možda „duva“ lepak ili neko drugo slično sredsvo:

  • miris lepka ili acetona postaje dominantni lični miris;
  • povremena slabost nogu i teturanje premda osoba nije pijana;
  • naglo pobuđena strast prema sakupljanju najlonskih kesa u sobi, misteriozno nestajanje lepka, acetona, boja i lakova iz kuće;
  • kod nedavnog uzimanja, vrlo izražena dezorijentisanost i “izgubljenost”
  • akutni problemi sa pamćenjem
  • Izvor:
    www.mirjevo.co.yu