Socijalizacija je proces normalnog prilagođavanja čoveka društvenoj sredini. U zavisnosti od stepena razvoja društva, ona ima specifične etičke, običajne, društveno ekonomske, kulturne, socijalne, pravne i druge karakteristike. Čovek aktivno učestvuje u formiranju normi i odnosa ali se i sam njima prilagođava.

Termin resocijalizacija potiče od latinske reči resotialisatio a ona je sastavljena od dve reči: re što znači ponovo i sotialisatio što znači podruštvljavanje. Resocijalizacija prema tome označava ponovno podruštvljavanje čoveka.

Bolest ili povrede privremeno ili trajno menjaju čovekov integritet u fizičkom, funkcionalnom i psihičkom smislu. Izmedju zavisnika i sredine dolazi do uspostavljanja posebnih odnosa. Zbog lečenja i rehabilitacije lice se izdvaja iz porodice i sredine u kojoj je živelo i radilo i u kojoj su postojali međusobni odnosi. Kada zbog težine bolesti i povrede nema potpunog oporavka dolazi do invalidnosti različitog stepena i to uslovljava poremećaj izgradjenih odnosa. U rehabilitacionom procesu, pored mera socijalne i profesionalne rehabilitacije, podrazumevaju se i druge socioterapijske metode i postupci radi ponovnog prilagođavanja i uspostavljanja novih odnosa izmedju lečene osobe i sredine u koju se vraća. Te mere se nazivaju procesom resocijalizacije

Izvor:

http://www.gcsu.co.rs