Ako nisite u stanju za sada prekinuti s uzimanjem heroina (jer ne želite ili ne možete, a odbijate lečenje) pazite na sledeće:
– UVEK koristite vlastiti pribor (iglu, vaticu, filter)…!
– UVEK kuvaj drogu u vlastitoj posudici, samo za sebe…!
– U seksualnim kontaktima obavezno koristi kondom…!
– NIKADA ne koristi pribor (iglu, špric, vatu, filter) koji je koristila druga osoba!
– NIKADA ne uvlači u svoj špric drogu iz posudice iz koje je neko drugi to učinio pre tebe!
– NIKADA ne posuđuj i nemoj dopustiti da se tvojim priborom koristi druga osoba (jer ne možeš biti siguran da se i sam nisi zarazio)! To je izmeđ ostalog i kažnjivo delo, a nije ni moralno >izlagati drugu osobu bilo kakvom riziku.
– NIKADA ne bacaj svoj već upotrebljen pribor na ulici ili na javnim mestima; uništi ga da se ne bi zarazila deca igrajući se.
– Ne navodi drugu osobu na polne odnose bez zaštite!