Frankfurtska rezolucija

Frankfurtska rezolucija, koju je u novembru 1990 godine potpisalo nekoliko velikih gradova Evrope, je značajno uticala na modernizaciju evropske poltike u borbi protiv droga. Ona značajno menja pristup u rešavanju problema narkomanije u savremenom društvu uvodeći Harm...

Ekstazi – smanjite rizik

Američki i britanski lekari, s obzirom na brojne rizike koje prate uzimanje ove psihoatkivne supstance, savetuju konzumente ekstazija – učesnike žurki, koncerata i sličnih skupova da se radi smanjenja rizika pridržavaju sledećih pravila: · Pijte dosta vode ili...

Harm reduction pristup

„Harm reduction se odnosi na mere kojima je cilj smanjivanje štete povezane s upotrebom droga, a koje ne zahtevaju nužno smanjenje konzumacije.“ Alex Wodak, 1994, Australija Harm reduction pristup (pristup smanjivanja štete) zalaže se za realnu procenu...