Terapija Metadonom

Šta je Metadon? Metadon, po hemijskom sastavu 6 – dimetilamino – 4, 4 – difenil – 3 – heptanon hlorovodonik, je sintetički opijat dugotrajnog dejstva (jedna doza metadona traje 24 – 36 sati). Uzima se oralno, najčešće u obliku uljanog rastvora ili...

Blokator

NALTREXON-HIDROHLORID ( Antaxon, Nalorex, Nemexin, Revia ) caps., tbl., sol. 50 mg Opioidni antagonist ( neselektivni kompetitivni antagonist opioidnih receptora ) Deo sveobuhvatne terapije bolesti zavisnosti Indikovan kod zavisnika od opioida i alkohola, nakon...

SUBOTEX (SUBOXON)

SASTAV SUBOTEXA Jedna sublingvalna tableta sadrzi količinu buprenorfin hidroklorida ekvivalentnu 0,4 mg, 2 mg, odnosno 8 mg buprenorfin baze TERAPIJSKE INDIKACIJE Terapija održavanja u lečenju zavisnosti o opijatima i to u okviru medicinskog, socijalnog i psihološkog...