TERCIJALNA PREVENCIJA

Tercijalna prevencija podrazumeva prevenciju ponovne pojave bolesti, odnosno sprečavanje ili ograničavanje efekata preostalih simptoma.Tercijalna prevencija svakako znači LEČENJE I REHABILITACIJU zavisnika, i njihovu REINTEGRACIJU u društvo. Iz Nacrta strategije za...

SEKUNDARNA PREVENCIJA

Pod sekundarnom prevencijom se podrazumeva RANO OTKRIVANJE zavisnika ili poremećaja ponašanja uzrokovanih uzimanjem psihoaktivnih supstanci i alkohola koji je već u razvoju ali još nije klinički vidljiv. Pored toga, sekundarna prevencija uključuje i dijagnosticiranje...

PRIMARNA PREVENCIJA

Pod preventivnim radom podrazumevaju se intervencije pre nego što se pojavi zdravstveni problem, što znači prekidanje mreže uzročno posledičnih veza koje dovode do zdravstvenog i socijalnog problema. Primarna prevencija se bavi uticajima na ponašanje i stavove ciljnih...