Mere smanjenja štetnih posledica

IZ NACRTA STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV DROGA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2008. DO 2012.GODINE 3.5. Programi smanjenja štetnih posledica Programi smanjenja štetih posledica predstavljaju skup aktivnosti umerenih na smanjenje posledica (zdravstvenih, socijalnih i dr.)...

Heroin – kontrola rizika od infekcija

Ako nisite u stanju za sada prekinuti s uzimanjem heroina (jer ne želite ili ne možete, a odbijate lečenje) pazite na sledeće: – UVEK koristite vlastiti pribor (iglu, vaticu, filter)…! – UVEK kuvaj drogu u vlastitoj posudici, samo za sebe…!...