Amfetamini (Spid)

Šta je amfetamin? Amfetamini su velika grupa supstanci, koje su međusobno hemijski srodni, ali izazivaju različite efekte. Gotovo sve supstance iz ove grupe imaju neku medicinsku primenu, ali na ilegalnom tržištu najčešće se pojavljuju amfetamin (kao prah amfetamin...

DROGE ZA SILOVANJE (DATE RAPE DRUGS)

Šta su droge za silovanje? Pod nazivom droge za silovanje se najčešće podrazumijevaju psihoaktivna sredstva koja mogu izazvati sedaciju (smirivanje) uz hipnotički učinak (pospanost). Dodatno svojstvo tih sredstava je da izazivaju gubitak pamćenja (amneziju) za period...

Trodon

Šta je Trodon? Trodon, Tramadol, Sintradon – to su sve imena za tramadol hidro-hlorid, narkotički analgetik čija je zloupotreba vrlo raširena u Srbiji. Na ulici ga zovu još i „žuti“, „đonovi“, “kinezi”.., Tramadol je snažan sintetski...

Kokain

Šta je kokain? Kokain je veoma adiktivan stimulans koji direktno deluje na mozak. To je jedna od najstarijih poznatih droga. Čista supstanca, hidrohlorid koristi se više od 100 godina, a lišće koke, izvor kokaina, zvaće se već hiljadama godina. Čisti kokain je prvi...

Psihodperesori

Psihodepresori su grupa medikamenata koja obuhvata barbiturate i veliki broj sintetičkih umirivača ( benzodiazepina) i tableta za spavanje ( hipnotička sredstva). Zajedničko za sva ova sredstva je da uzrokuju pospanost, umirenje, prijatno popuštanje napetosti, i kao...

LSD

Šta je LSD? LSD je najpoznatija i najrasprostranjenija psihodelična droga, njeni ulični nazivi su acid, kiselina, trip, dot… LSD ili dietilamid lizergične kiseline je jedan od najjačih halucinogena. Lizerginska kiselina je osnovno hemijsko jezgro koje se nalazi u svim...