Doping sredstva

Šta su doping sredstva? Doping sredstva su fizički i hemijski agensi koji povećavaju učinak, tj. to su sredstva koja povećavaju i dovode do efikasnosti organe na treningu i takmičenju. Određeni autori drugačije definišu doping i drugačije ih grupišu. Jedna od podjela...

Inhalanti

Inhalantima se nazivaju hemijska isparenja koja se udišu i stvaraju psihoaktivne efekte, što znači da dovode do izmene svesti. Iako su mnogi ljudi izloženi isparljivim rastvaračima i drugim inhalantima, u kući ili na poslu, oni ih ne smatraju drogama, jer ta sredstva...

Ekstazi

Šta je ekstazi? Ekstazi (ecstasy) je popularni naziv za MDMA (3,4- metilendioksi-N-metamfetami) – polusintetičku psihoaktivnu supstancu koja ima psihostimulativna svojstva amfetamina i halucinogene efekte meskalina. Pripada A klasi dizajniranih droga...

Heroin

Šta je heroin? Heroin (diacetilmorfin) je polusintetički derivat morfina, droge koja se proizvodi od opijumskog maka, i verovatno je najopasnija droga današnjice po brzini razvijanja i obimu zavisnosti koju izaziva. Heroin je prvi put proizveo Dresser 1898.godine u...

Marihuana

Šta je marihuana? Marihuana je najčešće korišćena droga u svetu i kod nas.To je zelena, braonkasta ili siva mešavina sitno isecakanih suvih cvetova, lišća, stabljika i semenki Indijske konoplje (Cannabis sativa). Tradicija konzumiranje marihuana u religijske,...