Heroin – kontrola rizika od infekcija

Ako nisite u stanju za sada prekinuti s uzimanjem heroina (jer ne želite ili ne možete, a odbijate lečenje) pazite na sledeće: – UVEK koristite vlastiti pribor (iglu, vaticu, filter)…! – UVEK kuvaj drogu u vlastitoj posudici, samo za sebe…!...

Frankfurtska rezolucija

Frankfurtska rezolucija, koju je u novembru 1990 godine potpisalo nekoliko velikih gradova Evrope, je značajno uticala na modernizaciju evropske poltike u borbi protiv droga. Ona značajno menja pristup u rešavanju problema narkomanije u savremenom društvu uvodeći Harm...

Ekstazi – smanjite rizik

Američki i britanski lekari, s obzirom na brojne rizike koje prate uzimanje ove psihoatkivne supstance, savetuju konzumente ekstazija – učesnike žurki, koncerata i sličnih skupova da se radi smanjenja rizika pridržavaju sledećih pravila: · Pijte dosta vode ili...

Terapijska zajednica kao metod lečenja

Zajednica kao metod podrazumijeva osoben pristup tretmanu zavisnika o psihoaktivnim supstancama (De Leon, 2000.). Tretmanske intervencije su usmerene tako da utiču na ponašanja ili doprinose podizanju svesti klijenata korišćenjem zajednice kao glavnog izvora lečenja....